1* (ساعت کار 8 صبح تا 8 شب (12 ساعت * مبلغ حقوق پایه 3000000 تومان می باشد * تعطیلات رسمی جزء حقوق بوده که درصورت حضور اضافه کار تعلق می گیرد. * در ماه 2 روز مرخصی با حقوق دارد * متقاضی باید دارای موتور سیکلت بوده و تمامی هزینه های مصرفی موتور به عهده خودش است * فرد مورد نظر حتما باید دارای گواهی نامه موتور سیکلت باشد * مبلغ ضمانت جهت شروع انجام کار و عقد قرار داد 60 میلیون تومان سفته می باشد * معادل حقوق عیدی آخر سال خواهد داشت * پس از گذشت یک ماه از همکاری فرد دارای بیمه تامین اجتماعی می گردد
نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
تاریخ تولد را وارد کنید.
رشته را وارد کنید.
پست الکترونیک را وارد کنید.
تلفن را وارد کنید.
شهر را وارد کنید.
فرمت های صحیح برای ارسال رزومه : "doc,docx,pdf"
فرمت های صحیح برای عکس : "jpg,png,bmp"
Captcha